Svarapparat video påvegg Plus

Svarapparat video påvegg Plus er en oppgradert versjon av Svarapparat video påvegg. Apparatet har et 2,2 tommers TFT-fargedisplay og touch-knapper. Det kan stilles inn til automatisk å ta bilde av den som ringer på, eller bilde kan tas manuelt. Bildene lagres i apparatet og på et SD-minnekort. SD-kortet brukes også når brukeren ønsker sine egne ringetoner i apparatet.

 • Touchknapper som reagerer på lett berøring, og har integrert lys.
 • Døråpnerautomatikk som kan kobles inn og døråpneren aktiveres automatisk når noen ringer på.
 • Automatisk mottak av anrop: Den følsomme mikrofonen gjør at man kan snakke med den som ringer på uten å stå rett foran apparatet.
 • Hver strømforsyning for porttelefonen gir strøm til opptil 28 svarapparater.
 • Svarapparatet Video påvegg registrerer automatisk om en ekstra strømforsyning er tilkoblet. Det kreves ingen bro mellom tilleggsforsyningen (ZV) og bussen (BUS).
 • Fargedisplay med LED-bakgrunnsbelysning.
 • OSD-funksjon, dvs. tekstvisning på displayet for statusvisning og menystyring.
 • Gratis taletrafikk internt i huset med inntil 10 ytterligere svarapparater.

 

Betjeningstastene til svarapparatet video påvegg plus styrer disse funksjonene:

 • Manuell inn- og utkobling av TFT-fargedisplayet.
 • Kameraomkobling – direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som aktiveres.
 • Kobling av lys og andre funksjoner i forbindelse med relémodulen eller den innfelte relémodulen.
 • Aktivering av døråpneren.
 • Slå ringetone på og av.
 • Mottak av anrop.
 • Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
 • Innstilling for ringetone- og talevolum.
 • Funksjoner i sluttkundemenyen

 

Internanrop, kobling, ringetonemelodi, lysstyrke, fargemetning, kontrast, innkoblingstid for displayet, språk (mulig å velge mellom 21 forskjellige språk), tastelyder, døråpnerautomatikk (må aktiveres av installatør), automatisk mottak av anrop (må aktiveres av installatør).

 

Ytterligere funksjoner i installatørmenyen:

Innstilling av hoveddisplay / underordnet display, frekvensinnstilling, ledningsterminering, versjonsvisning, fabrikkinnstilling, slå display på/av, slå LED-belysning på/av, ringeknapptilordning, tilordning av internt anrop, godkjenninger av døråpnerautomatikk og automatisk mottak av anrop.

Kortspor for SD-minnekort. SD-minnekort.

 

Nye tilleggsfunksjoner i sluttkundemenyen:

Internt bildeminne (må aktiveres av installatør) for opptil 48 bilder. Manuell overføring fra internt til eksternt bildeminne (SD-minnekort). Manuell sletting av bildeminne. Utløsing av manuelt snapshot. Gi nytt navn til koblinger og interne anrop. Endring av dato/klokkeslett.

 

Nye tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

Aktivering av det interne bildeminnet. Innstilling av bildeintervallet og opptakshastigheten. Innstilling av dato/klokkeslett.

 

Egenskapene til SD-minnekortet:

Katalog for ti ringelyder; fem av disse er fritt konfigurerbare i WAV-format. Mappe for eksternt bildeminne (maks. 200 bilder). Minnekortet følger med ved levering.

MONTERING

Monteres direkte på veggen og bygger kun 19mm. Kan også monteres over dobbel veggboks, via en 2-hulls monteringsramme uten mellomtrinn fra Gira sine rammeserier System 55, Gira F100 eller Gira E22.

 

Dorkommunikasjon:
Driftsspenning DC 26 V ± 2 V (via 2-trådsbuss)
Driftstemperatur NULL
Mål 53 x 19 x 126mm (L x B x H)
Materiale NULL
Lyd NULL
Videosignal NULL

Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no.

Fant du det du lette etter?


Brukerstøtte og rådgiving

Micro Matics kundesenter

Micro Matics kundesenter

Spørsmål angående våre produkter bes rettes til vårt kundesenter. Vi gjør vårt ytterste for å svare deg innen 4 timer i våre åpningstider.

Micro Matic Norge AS
66 77 57 50 support@micro-matic.no