Detektor røyk, UG-3-A5O

Røykdetektor UG3-A5O 230V med alarm og servicerele

Unigard Superflow er utviklet for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en røykdetektor og et adaptersystem som er spesiallaget for optimal luftstrøm gjennom røykdetektoren. Systemet oppfyller alle krav om god brannsikkerhet ved lufthastigheter mellom 0,2 m/s og 20 m/s.

Systemet inneholder to røykalarmreléer og ett servicealarmrelé for kontroll av for eksempel spjeld og vifter eller varsel om service og vedlikehold. UG3 har en intelligent overvåkningskrets som kontinuerlig kontrollerer og justerer følsomheten for optimal funksjon under hele detektorens levetid.

Når detektoren ikke kan kompensere for miljøpåvirkningen, indikeres en servicealarm. Det anbefales at detektoren rengjøres/støvsuges en gang per år. Detektoren er festet med bajonettfester, slik at den er enkel å montere og demontere.

FUNKSJONSTEST
Etter installasjon bør man alltid teste at detektoren gir alarm, og at den er riktig installert. Testen kan utføres med testspray type DI 7003.

MONTERING
Røret som er i aluminium, kan enkelt kuttes for tilpassing til ventilasjonskanalens diameter. Hullet i ventilasjons-kanalen skal være 38 mm. Ved isolerte og/eller runde kanaler anvendes monteringsbrakett type UG3-MB og PG-nippel. Hullet skal da være 51 mm. Ved montering utendørs eller på kaldtloft, må detektoren beskyttes med isolert kapsling type UG3-cover. Se monteringsanvisning som følger med produktet.

NORMALDRIFT
Grønn LED lyser på kretskortet.
Alle reléer er aktive og trukket mellom C og NC.

RØYKALARM
Rød LED lyser på detektor og kretskort.
Røykalarmreléene er trukket mellom C og NO.

TILBAKESTILLING
Trykk på reset-knappen

SERVICEALARM
Grønn LED på røykdetektor og gul LED på kretskort.
Servicealarmreléet bryter mellom 9 og 10.

FEIL
Ved feil er grønn LED på kretskortet slukket, og ingen reléer er aktivert.
Eksempel: Strømbrudd, fjernet detektor. 

HVAC:
Driftsspenning UG3-A4O: 24Vac/dc ±10%, UG3-A5O: 230Vac ±20%
Omgivelsesfuktighet Maks. 99% RH
Kapsling IP 54
Omgivelstemperatur –20 til + 50°C
Egetforbruk UG3-A4O: max 165 mA, UG3-A5O: max 18 mA
Mål Se målskisse
Utgang røykalarm Relé, 2 stk. potensialfri veksel, 250V, 5A
Utgang servicealarm Relé, 1 stk. potensialfri, NC 250V, 5A
Ønsker du ytterligere informasjon om dette produktet, ta kontakt med kundeservice.

Fant du det du lette etter?