Trykkgiver, PTH-3202, m/display

Elektronisk trykkgiver med display som primært måler differansetrykk i et ventilasjonsanlegg.

 • Trykk og luftmengde i samme giver
 • 24Vac/dc driftsspenning
 • 8 trykkområder i samme giver

 

PTH er en elektronisk trykkgiver med display som primært måler differansetrykk i et ventilasjonsanlegg. Når trykkgiveren brukes sammen med en måleblende, kan den måle luftstrøm, siden omregning fra differansetrykk til luftmengde er innebygd i giveren. Trykkgiveren benyttes i forbindelse med overvåkning, kontroll og regulering via en regulator, PLS eller et SD-anlegg.

 

 • 24Vac/dc driftsspenning
 • 0 - 10Vdc/4-20mA utgangssignal
 • Trykk og luftmengde i samme giver
 • 8 trykkområder i samme giver
 • 11 luftmengdeområder i samme giver
 • Innstilling av k-faktor m/trykknapper
 • Valgbar signaldemping 0,4 sek. eller 10 sek.
 • Temperaturkompensering
 • Nullkalibrering med egen knapp
 • Enkel tilkobling
 • Leveres med slange og nipler

 

TYPISKE BRUKSOMRÅDER

 • Styring av et ønsket undertrykk i ventilasjonskanalsystemet.
 • Differansetrykkmåling over ventilasjonsfilter for optimal utskifting av filter.
 • Luftmengdemåling over standard måleblende.

FUNKSJON
PTH er en trykktransmitter som avgir et aktivt strøm- eller spenningssignal proporsjonalt med differansetrykket. Innstilles trykkgiveren til luftmengdemåling, omregnes differansetrykket til luftmengde. PTH består av et halvlederbasert trykkelement, som sikrer en nøyaktig og stabil måling. Da trykkelementet påvirkes direkte av trykket, og uten luftpassasje gjennom trykkelementet, er problemet med tilsmussing eliminert.
Den microprosessorbaserte elektronikken sikrer et nøyaktig utgangssignal og sørger samtidig for at det korrigeres for temperaturendringer. Det kan velges mellom 8 ulike trykkområder og 11 ulike luftmengdeområder ved hjelp av trykknapper. Dette sikrer optimal nøyaktighet ved ulike trykk- eller luftmengdeområder.

MONTERING
PTH skrus fast med to skruer. Åpning av kapslingen foregår uten bruk av verktøy, ved å trykke på smekklåsen.
Trykk-/luftmengdeslangene skal være så korte som mulig og festes slik at vibrasjoner unngås. For optimal måling skal trykket/luftmengden måles der det er minst risiko for turbulens. Det ideelle er å måle i senter av kanalen, og minimum to ganger kanaldiameteren fra bend til avgreninger.
Det kan benyttes 3-leder, men 4-leder anbefales for eliminering av spenningsfall og for å oppnå et stabilt signal. Maks 4 (3) x 1,5 mm2. Lengden på transducerkabelen må ikke overskride 50 meter. Det må unngås at transducerkabelen legges parallelt med effektkabler.

NULLKALIBRERING
Når PTH er montert og strømmen tilkoplet, kan giveren eventuelt nullkalibreres. Det beste resultatet oppnås når giveren har nådd normal driftstemperatur. Det anbefales at trykkslangen(ene) er fjernet fra ”+” og “–”-stussene når nullkalibreringen utføres. Nullkalibrering startes ved å aktivisere den innebygde ”zero-set” switchen (se koplingsskjema). Dermed blinker den gule lysdioden inntil nullstillingen er avsluttet.

 

 

 

HVAC:
Trykkområde 0 - 2500 Pa
Det er ikke registrert noe tilbehør til dette produktet. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med kundeservice.

test

Fant du det du lette etter?