Brannspjeld FDC 24V, EI120

Spjeld for å ivareta brannsikkerhet.

  • Leveres i rund og firkantet utførelse
  • Leveres med motor for 24V og temperaturutløser
  • Brannspjeldstyring tilpasset ditt anlegg

MicroBrann brannspjeld leveres i firkantet og sirkulær form og har patentert design med best mulig luftteknisk utforming. Alle spjeldene har brannmotstand EI 120S, er CE-merket og leveres med Belimo spjeldmotor.

Brannspjeld benyttes for å hindre spredning av brann, røyk og giftige gasser gjennom ventilasjonskanaler. Spjeldene installeres der ventilasjonskanalen går gjennom en seksjoneringsvegg eller en branncellebegrensende konstruksjon. Spjeldet lukker automatisk ved høy temperatur eller ved varsling fra brannmelder, MicroBrann-sentral eller byggets eget brannvarslingsanlegg. Når spjeldbladet er lukket, hindres spredningen mellom branncellene i en garantert tidsperiode avhengig av spjeldets og veggens klassifisering. Alle MicroBrann brannspjeld har brannmotstand EI 120 – som vil si at de er godkjent for 120 minutter.

Spjeld med smeltesikring lukkes kun når temperaturen overstiger 72°C, men vil ikke aktiveres ved kald røyk. Ettersom denne løsningen ikke sikrer mot røykspredning i kanalsystemet, tilfredsstilles ikke TEK17. Ved å benytte motoriserte spjeld med styring, kobles spjeldene opp mot brannvarslingssystemet. Dermed vil brannspjeldene stenge både ved røykutvikling og høy temperatur, og kravet i TEK17 tilfredsstilles.

Gode aerodynamiske egenskaper sikrer energieffektivitet og minimalt trykkfall og støy.

Alle spjeld kan monteres både i vegg og tak/gulv.

  • Massive vegger: EI 90 (ve i ‹-› o) S, avhengig av bruksområde
  • Lettvegger: EI 90 (ve i ‹-› o) S, avhengig av bruksområde
  • Vegger og tak: EI 120/90/60 (ho i ‹-› o) S, avhengig av bruksområde

Produsert i henhold til EN 15650, testet i henhold til EN 1366-2 og klassifisert i henhold til EN 13501-3.

Brannspjeld 24 V AC/DC:
Driftsspenning 24 V AC/DC
Effekt i drift BFL24-T-ST: 0,8 W / BFN24-T-ST: 1,4 W
Dimensjonering BFL24-T-ST: 4 VA / BFN24-T-ST: 6 VA
Gangtid motor <60 s
Gangtid fjær 21 s
Motor/regulator BFL24-T-ST, BFN24-T-ST
Effekt ved åpning BFL24-T-ST: 2,5 W / BFN24-T-ST: 4 W
HVAC:
Endebrytere 2 stk. vekselkontakter 6(1,5)A / 6(3)A, 5Vdc - 250Vac
Kapsling IP54
Omgivelstemperatur -20 til +50°C
Luftlekkasje iht. EN 1751 Luftlekkasje stengt spjeld: Klasse 2
Luftlekkasje iht. EN 1751 Luftlekkasje i kapsling: Klasse C
Det er ikke registrert noe tilbehør til dette produktet. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med kundeservice.
Ønsker du ytterligere informasjon om dette produktet, ta kontakt med kundeservice.

Fant du det du lette etter?