Alarmtermostat, EAT

Alarmtermostat EAT 595.1 uten blink

EAT anvendes til alarmgiving i blant annet kjøle-/fryseanlegg, veksthus og datarom.

Føleren plasseres f.eks. i frysedisken, mens termostaten monteres på skinne i tavle eller på annet ønsket sted. Følerkabelen kan forlenges flere hundre meter med ringeledning eller tilsvarende. Termostaten som skal tilsluttes 12 eller 24Vadc, har et lavt strømforbruk som gjør det mulig å forsyne den fra en nødstrømsforsyning (akkumulator). Dette gjør den egnet for sammenkopling med f.eks. en telefonsender/alarmsentral. I front av termostaten finnes 4 innstillingspotensiometere.

  • På knappen «SET» innstilles den ønskede driftstemperatur for det rom man ønsker å overvåke.
  • På knappene «LOW» og «HIGH» innstilles hvor stort temperaturfall og stigning man vil tillate i forhold til innstilt driftstemperatur, før alarmen aktiveres.

Hvis temperaturen kommer utenfor det tillatte området, vil en rød lysdiode begynne å blinke og indikere at tidskretsen er aktivert. Lysdiodene forteller samtidig om aktiveringen skyldes for høy eller lav temperatur. Alarmreléet aktiveres først når den innstilte alarmforsinkelse er utgått. Alarmforsinkelsen innstilles på knappen MIN. og kan f.eks. innstilles så en normal avrimningsperiode i et fryseanlegg ikke utløser alarmen. Hvis ingen alarmforsinkelse ønskes, monteres en lask mellom klemme 13 og 14. Ved alarm trekker reléet, og den røde lysdioden lyser konstant. Alarmen «resettes» automatisk når temperaturen igjen er innenfor det tillatte området.

Ønskes det å fastholde alarmen selv om temperaturen igjen blir normal, monteres en lask mellom klemme 11 og 12. «Reset» av alarmen kan da gjøres ved å bryte spenningstilførsel til EAT et kort øyeblikk. EAT er forberedt for å tilsluttes et digitalt temperaturinstrument, type ETPC-1 eller ETPC-4.

EAT-595.1 leveres i en spesialutgave med typebetegnelse EAT-595.2. I denne versjonen fåes foruten den normale reléutgang også en reléutgang med blinkfunksjon som kan anvendes til oppmerksomhetsalarm.

 

Driftsspenning 12/24Vadc
Egetforbruk 12V, 15mA standby, 40mA alarm, 24V, 30mA standby
Belastning 2A/24V
Utgangsrelé Ja
Måle/skalaområde –30 til 35°C
Koblingsdifferanse –10 til 10°C
Kapsling IP20
Omgivelsestemperatur –20 til +50°C
Tidsforsinkelse 0 - 180 min.
Det er ikke registrert noe tilbehør til dette produktet. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med kundeservice.
Ønsker du ytterligere informasjon om dette produktet, ta kontakt med kundeservice.

Fant du det du lette etter?