Micro-VAV standard MP

Spjeld for behovsstyrt ventilasjon.

 • Regulerer luftmengden etter forhåndsprogrammert minimum- og maksimum luftmengde
 • Benyttes også til å opprettholde konstant luftmengde
 • Micro-VAV leveres for 0-10 Volt styring eller bus

Micro-VAV-MP er en volumregulator for ventilasjonsanlegg og leveres i alle spirodimensjoner fra Ø100 mm til Ø630 mm.

Produktet er trykk-uavhengig og vil regulere til ønsket luftmengde ut fra belastningen i rommet. Luftmengden reguleres lineært mellom min. og maks etter et 0-10V signal fra en sensor i rommet eller i avtrekkskanalen. Ønsket min./maks luftmengde programmeres på fabrikk eller legges inn ved hjelp av et enkelt verktøy fra Belimo, ZTH-VAV. PC-tool kan også benyttes.

 • Micro-VAV-MP kan også benyttes til å veksle mellom min./maks (av/på)
 • Det kan benyttes ulike typer sensorer/regulatorer som f.eks. CO2- og temperaturregulator, bevegelsesmelder, opptrekksur e.l.
 • Micro-VAV-MP kan også benyttes som en konstantmengde (CAV) regulator. Enheten programmeres da med min. luftmengde lik ønsket konstantmengde og tilknyttes kun driftsspenning 24V (ingen romgiver)
 • Ved lavt kanaltrykk vil spjeldet åpne og ved høyt kanaltrykk vil spjeldet strupe for å regulere til en konstant, ønsket luftmengde

Ut fra Micro-VAV-MP kommer det en 4-leders kabel. Kabelen er merket med tall og farger.

 • Ledning nr. 1 er sort
 • Ledning nr. 2 er rød
 • Ledning nr. 3 er hvit
 • Ledning nr. 5 er orange

Ledning nr. 1 er systemreferanse G0. Det er viktig at G0 følger mellom alle spjeld og sensorer.

 

Vedlikehold Micro-VAV

Normalt har ikke Micro-VAV behov for tilsyn eller vedlikehold, kun rengjøring etter behov.

Ved behov for innvendig rengjøring kobles slangene fra spjeldmotoren, spjeldet og målekors tørkes rent og man bør blåse igjennom slangene mot målerkors for å fjerne støv som kan ha lagt seg i slangene eller målekorset.

OBS! Det må ikke blåses mot spjeldmotoren. Dette kan ødelegge trykksensoren i  spjeldmotoren. 

 

 

 

.

 

 

HVAC:
Driftsspenning 24 Vac/dc, 50/60 Hz
Styresignal 0 -10 Vdc
Trykksensor 2 - 300 Pa
Måleområde Maks 1000 Pa
Omgivelsesfuktighet 5 - 95% RH ikke kondenserende
Tetthet lukket speld Klasse 4
Lekkasje til omgivelser Klasse B
Omgivelstemperatur 0 til +50°C
Nøyaktighet (>3m/s +/- 5% ) (1,2-3m/s +/- 10%)
Reguleringsfunksjon VAV eller CAV
Det er ikke registrert noe tilbehør til dette produktet. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med kundeservice.
Ønsker du ytterligere informasjon om dette produktet, ta kontakt med kundeservice.

Fant du det du lette etter?