Micro-VAV Mod/Bac

Spjeld for behovsstyrt ventilasjon.

  • Regulerer luftmengden etter forhåndsprogrammert minimum- og maksimum luftmengde
  • Benyttes også til å opprettholde konstant luftmengde
  • Micro-VAV leveres for 0-10 Volt styring eller buss

Micro-VAV-MOD er en volumregulator for ventilasjonsanlegg og leveres i alle spirodimensjoner fra Ø100 mm til Ø630 mm og firkant 200x100mm til 1000x900mm med steg på 100 mm. . Produktet er trykk-uavhengig og vil regulere til ønsket luftmengde ut fra belastningen i rommet. Luftmengden reguleres lineært mellom min. og maks. Ønsket min./maks luftmengde programmeres på fabrikk eller legges inn ved hjelp av et enkelt verktøy fra Belimo, ZTH-VAV. PC-tool kan også benyttes. Micro-VAV-MOD kan også benyttes til å veksle mellom min./maks (av/på).Regulering og styring av spjeldet skjer via Modbus.

Micro-VAV-MOD kan også benyttes som en konstantmengde (CAV) regulator. Enheten programmeres da med min. luftmengde lik ønsket konstantmengde. Ved lavt kanaltrykk vil spjeldet åpne, og ved høyt kanaltrykk vil spjeldet strupe for å regulere til en konstant, ønsket luftmengde.

 

Vedlikehold Micro-VAV

Normalt har ikke Micro-VAV behov for tilsyn eller vedlikehold, kun rengjøring etter behov.

Ved behov for innvendig rengjøring kobles slangene fra spjeldmotoren, spjeldet og målekors tørkes rent og man bør blåse igjennom slangene mot målerkors for å fjerne støv som kan ha lagt seg i slangene eller målekorset.

OBS! Det må ikke blåses mot spjeldmotoren. Dette kan ødelegge trykksensoren i  spjeldmotoren. 

 

 

HVAC:
Nøyaktighet (>3m/s +/- 5% ) (1,2-3m/s +/- 10%)
Det er ikke registrert noe tilbehør til dette produktet. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med kundeservice.
Ønsker du ytterligere informasjon om dette produktet, ta kontakt med kundeservice.

Fant du det du lette etter?