Bevegelsessensor, PIR 180/10

Blant de beste bevegelsessensorene i markedet.

  • God koblingsplass
  • Enkel innstilling og overstyring
  • Solid og driftssikker

SE 41 204 er blant de beste bevegelsessensorene i markedet for rask og enkel montering i standard veggboks. Sensoren har et dekningsområde på hele 180°/9 m samt nærdeteksjon på 3 m, som gir nøyaktig og god deteksjon. SE 41 204 er et klart førstevalg for automatisk tenn/slukk av lys i små rom og gangarealer.

SE 41 204 har et koblingshus som bygger lite i veggboksen og som gir god plass for kobling. Reléet er solid og gjennomprøvd og sikrer få reklamasjoner. Sensoren har justerbar etterløpstid, integrert lysføler og mulighet for enkel overstyring som kan holde lyset tent i fire timer eller slukke lyset før etterløpstiden er utløpt. SE 41 204 kan tilkobles laster opptil 2300W og har mulighet for tilkobling av inntil 10 stk. slaver.

  • God koblingsplass
  • Enkel innstilling og overstyring
  • Solid og driftssikker

FUNKSJONER
SE 41 204 bruker PIR-teknologi for å detektere bevegelse gjennom en DOT-linse.Når sensoren oppdager bevegelse i detekteringsområdet, vil lyset tennes og holdes tent til bevegelsen opphører og innstilt etterløpstid er utløpt.
Sensorens integrerte lysføler vil hindre tenning av lyset ved tilstrekkelig dagslysinnfall. Denne funksjonen er valgfri. SE 41 204 har en integrert overstyringsbryter. Med et enkelt trykk holdes lyset tent i fire timer og et LED-lys vil indikere 4 timers drift (se figur 2). Denne funksjonen er bevegelses- og dagslysuavhengig. Lyset kan i denne perioden slukkes ved et nytt trykk på bryteren. Den samme bryteren kan brukes til å slukke lyset før etterløpstiden er utløpt. Dette gjøres ved ett dobbelttrykk. Etter et dobbelttrykk vil sensoren være blokkert i 10 sek. før den returnerer til innstilte verdier. Flere SE 41 204 kan sammenkobles i en Master/Slave funksjon, med inntil 10 stk slaver, for å øke detekteringsområdet (se koblingsskjema 2). Sensoren kan også tilkobles ekstern bryter for manuell tenning av lyset, under forutsetning av at dagslysnivået er under innstilt verdi.

BRUKSOMRÅDER
SE 41 204 benyttes til behovsstyring av innendørs belysning, og egner seg meget godt i følgende arealer: Toaletter, kopirom, arkivrom, lagerrom, tekjøkken, bøttekott, vaskerom, gangarealer, eller andre rom hvor man ønsker å bytte ut lysbryter med en bevegelsessensor.

MONTERING
SE 41 204 monteres i standard veggboks eller i påveggskappe. Anbefalt monteringshøyde er 0,8 m til 1,2 m som gir en detektering på 180˚ og rekkevidde på 9 m. Ved høyere montering vil ikke området rett under melderen bli fullgodt detektert (se figur 1). OBS! Det anbefales ikke at SE 41 204 installeres hvor den blir utsatt for direkte sollys eller luftstrømmer fra ventilasjon eller radiatorer/varmeovner. Dette kan forårsake feilregistreringer. SE 41 204 kan kombineres med lekre designrammer fra Gira.

INNSTILLINGER
SE 41 204 har innstillingsmuligheter enkelt tilgjengelig under dekselet på toppen av linsen (se figur 3). Her kan du velge andre innstillinger enn det som kommer fra fabrikken. Etterløpstiden kan justeres fra 1-30 minutter og luxverdien kan stilles mellom 10 og 10.000 lux. For innstilling av aktuell lux-verdi kan potensiometeret vris til maks, og deretter langsomt ned mot minimum. En LED vil blinke når aktuell lux-verdi passeres (se figur 2). Lux-potensiometeret kan også sette sensoren i slave-modus. Da vris potensiometeret helt til "slave" (maks). I denne posisjonen vil masteren bestemme lux og etterløpstid. SE 41 204 har innebygget testfunksjon. Ved å stille "time"-knappen til "TEST" vil lyset tennes i 5 sek hver gang det registreres en bevegelse.

VIKTIG!
Første gang SE 41 204 tilkobles strøm (også etter strømbrudd), vil lyset tennes i 90 sek. Hvis den registrerer bevegelse i dette tidsrommet, vil lyset være tent ut etterløpstiden. 

Performance:
Luxområde 10 - 1000 lux
Detekteringsområde 180°, 9 meter (3 m nærdeteksjon)
Etterløpstid 1 - 30 minutter
Detekteringsteknologi PIR. 2 skråstilte PIR-elementer
Digitale innganger:
Driftsspenning 230Vac +/-10%, 50Hz
Eget forbruk 0,2W
Maks forankoblet sikringsvern 165A/20 ms
Mekaniske egenskaper:
Kapslingsklasse IP 40
Belastning:
Lysstoffrør Ukompensert 1200W
LED 350W
Halogenglødelamper (230V) 2300W
Omgivelsestemperatur -5 til +50˚C
Mål 84 x 84 x 57 mm (Koblingshus kun 40 x 40 x 25 mm)
Glødelamper 2300W
Sparepærer 58 stk. (18W) / 1044W
Det er ikke registrert noe tilbehør til dette produktet. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med kundeservice.
Ønsker du ytterligere informasjon om dette produktet, ta kontakt med kundeservice.

Fant du det du lette etter?


Brukerstøtte og rådgiving

Micro Matics kundesenter

Micro Matics kundesenter

Spørsmål angående våre produkter bes rettes til vårt kundesenter. Vi gjør vårt ytterste for å svare deg innen 4 timer i våre åpningstider.

Micro Matic Norge AS
66 77 57 50 support@micro-matic.no