Potensiometer for styring av DALI forkoblinger

Dali powerpotensiometer

For dimming av DALI-komponenter. Produktet har innebygget strømforsyning og kan styre opp til 26 DALI broadcast-enheter.

FUNKSJON
Forskriftsmessig bruk

 • Lysstyrkeinnstiling for lamper med DALI-grensesnitt
 • Montering i veggboks eller påveggkappe i henhold til DIN 49073
 • Legg merke til tekniske data

PRODUKTEGENSKAPER

 • Kobles nettspenning til apparatet (aktiv drift), forsyner den 26 DALI-enheter med styrestrøm.
 • Kobles ingen nettspenning til apparatet (passiv drift), tar apparatet spenning fra DALI-spenningen og fungerer som en ekstra kontrollenhet.
 • Det er mulig å forsyne opptil 104 DALI-enheter ved å parallellkople opptil 4 "aktive" DALI-potensiometere.
 • Alle kontrollenheter har samme funksjonalitet.
 • Det er mulig å lagre basislysstyrke og fast innkoblingslysstyrke.

OBS! For å sikre en problemfri drift, skal ikke apparatet kombineres med andre DALI-styringer.

TILTAK ETTER STRØMSVIKT
Potensiometeret har innebygget minne, dermed vil belysningen etter en strømsvikt bli satt tilbake til den innstillingen den hadde før. Var belysningen slått på, aktiveres innkoblingslysstyrken.

BETJENING
OBS! Kan betjenes fra flere kontrollenheter. Innstillinger gjelder alltid for alle tilkoblede Broadcast-enheter.

Slik slås lyset på/av:                          Trykk betjeningsknappen.
Slik stilles lysstyrken:                       Drei betjeningsknappen.
Slik lagres innkoblingslysstyrken: Når belysningen slås på, stilles den lysstyrken inn som var aktivert da apparatet ble slått av. Hvis belysningen alltid skal slås på med samme lysstyrke, kan denne innkoplingslysstyrken lagres slik:

 • Slå på lyset
 • Still inn ønsket lysstyrke
 • Trykk kort to ganger etter hverandre (dobbeltklikk) på betjeningsknappen

Belysningen vil nå slås kort på to ganger med maksimal lysstyrke for å indikere at innkoblingslysstyrken er lagret.

OBS! Hvis belysningen slås av etter dobbeltklikket, gikk det for lang tid mellom det første og andre tastetrykket.

Slik slettes innkoblingslysstyrken:

 • Slå av lyset
 • Trykk kort to ganger etter hverandre (dobbeltklikk) på betjeningsknappen. Belysningen vil nå slås på med maksimal lysstyrke etter cirka to sekunder, og innkoblingslysstyrken er slettet.

IGANGSETTING
Lagre en basislysstyrke

Basislysstyrken bør stilles inn hvis lysstyrken ikke øker umiddelbart når det vris på DALI-potensiometeret.

 • Slå på belysningen med minimal lysstyrke.
 • Vri på DALI-potensiometeret til den første lysstyrkeøkningen skjer.
 • Trykk på betjeningsknappen, og hold den inne i mer enn 10 sekunder.

Belysningen vil nå slås kort av og på igjen. Basislysstyrken er lagret.
OBS! En vilkårlig lysstyrke kan lagres. Det kan dimmes lysere fra denne lysstyrken.

Slette basislysstyrken

 • Slå av belysningen.
 • Trykk på betjeningsknappen, og hold den inne i mer enn 10 sekunder.

Belysningen vil nå slås kort på med maksimal lysstyrke, før den slås av igjen. Basislysstyrken er slettet.

OBS! DALI-enheter fra ulike produsenter kan avvike fra bekreftelsene som beskrives her.

 

Det er ikke registrert noen spesifikasjoner for dette produktet. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med kundeservice.
Det er ikke registrert noe tilbehør til dette produktet. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med kundeservice.
Ønsker du ytterligere informasjon om dette produktet, ta kontakt med kundeservice.

Fant du det du lette etter?


Brukerstøtte og rådgiving

Christer Brekke Hansen

Christer Brekke Hansen

Leder/Teknisk kunderådgiver

Micro Matic Norge AS
66 77 57 50 support@micro-matic.no