Hold bolig og gangarealer frie for snø og is gjennom vinteren. Sensorer og følere kan registrere nedbørsmengde og temperatur, og sette i verk systemene for snøsmelting når det trengs.

Trygt og tidsbesparende

Snømåking og fjerning av istapper er tungt og tidkrevende arbeid, som langt fra alle er i stand til å gjøre. Likevel er det ofte uunngåelig for å sikre trygg og fremkommelig passasje for personer og kjøretøy. Effektiv snø- og issmelting reduserer risikoen for fallskader i trapper og gangpartier som følge av glatt underlag, vannskader fra igjenfryste takrenner og avløp, eller skader forårsaket av fallende istapper.

Finn forhandler

Energieffektive løsninger

Hva slags løsning man velger har mye å si for energiforbruket i et snø- og issmelteanlegg, samt hvor godt anlegget evner å holde arealene frie for snø og is. Noe av det mest avgjørende er hvilken følertype systemet benytter. For best mulig resultat og energieffektivitet bør man velge et system som regulerer basert på kombinasjonen av temperatur og fukt. Ved at styringen kun tilfører effekt når det er et reelt behov, oppnår man en løsning som er opp mot 75% mer energieffektiv.

Smelting av snø og is på uteplassen

Isfri70 er en mikroprosessorstyrt termostat for styring av varme i snø- og issmelteanlegg i blant annet oppkjørsler og trapper. Den leveres med unik føler som detekterer både temperatur og fukt, som plasseres på tak, vegg eller stolpe hvor den blir truffet av nedbør og får stå så uforstyrret som mulig. Det at sensoren plasseres høyt og fritt tilgjengelig i stedet for nede i bakken, gjør den servicevennlig, enkel å montere og mindre utsatt for skade fra eksempelvis snøbrøyting. Videre er plasseringen optimal for nøyaktig og korrekt registrering av temperatur og fuktighet, da den ikke kan tildekkes av vann, blader, kjøretøy eller lignende.

Når det kommer nedbør, skiller systemet selv på om det er snakk om regn eller snø. Basert på en eventuell endring i temperatur, forstår systemet når det vil dannes is, og dermed om det er nødvendig at varmekablene i bakken aktiveres. Dette er typisk ved nedbør i temperaturintervallet fra -8°C til +2°C, eller når solen smelter snø som fryser på i skyggepartier og om natten. Selve termostaten Isfri70 monteres enten på skinne i sikringsskap eller frittstående kapsling på vegg. Den betjenes meget enkelt med en 3-trinns vender som justerer hvor aggressiv smeltingen skal være, i tillegg til at man har mulighet for å sette anlegget i manuell av/på-modus.

Smelting av is i takrenner og avløp

TR40 er en mikroprosessorstyrt termostat for styring av varme i tak, takrenner og avløp for å unngå dannelse av farlige istapper eller fuktskader som følge av igjenfrossede avløp. Ved hjelp av føleren registrerer TR40 både temperatur og fukt, og aktiverer varmekabelen slik at isen smelter før det rekker å dannes farlige isklumper eller istapper.

For å unngå unødig energiforbruk, er styringen kun aktiv innenfor temperaturområdet fra –6 °C til +2 °C hvor isdannelse er mest vanlig. Føleren monteres i takrennen eller sluket sammen med varmekabelen, mens koblingsboksen enten plasseres nær takrennen/avløpet, eller på egnet sted innendørs. TR40 er helt selvstyrt, og krever ingen innstillinger. Enklere blir det ikke!

Les mer om Isfri 70 Finn forhandler

 

 

Fant du det du lette etter?